Seo linn! – Scéalta Sóisialta

7.9585.00

Insíonn gach leabhar scéal ócáid áirithe nó gníomhaíocht laethúil i sraith dhá chéim déag. Scríobhadh na scéalta chun cabhrú le páiste déileáil níos fearr leis an ngníomhaíocht nó ócáid nua sin.

Clear

Description

Sraith Seo linn!

 – Leabhar a chum Mam le haghaidh a mic féin. Níos mó i gceist ná leabhair scéalaíochta…

Insíonn gach leabhar scéal ócáid áirithe nó gníomhaíocht laethúil i sraith dhá chéim déag. Scríobhadh na scéalta chun cabhrú le páiste déileáil níos fearr leis an ngníomhaíocht nó ócáid nua sin.

 • Cabhraíonn siad le páistí gnáthscileanna a fhoghlaim
 • Tacaíonn siad le forbairt teanga agus cumarsáid
 • Forbraíonn siad muinín agus féinmheas
 • Cuireann siad struchtúr agus gnáthnósanna ar fáil
 • Léiríonn siad do pháistí cad é an chéad rud eile a tharlóidh chun iad a ullmhú do thaithí nua

Seo Linn – Intouch (Deireadh Fómhair, 2021):

Tá na teidil seo sa tsraith Seo linn!

 • Ag dul chuig an ollmhargadh
 • Ag dul chuig an bhfiaclóir
 • Ag dul chuig an dochtúir
 • Ag dul chuig an ngruagaire
 • Ag dul chuig an mbialann
 • Ag dul ag snámh
 • Ag dul chuig cóisir
 • Ag dul chun éadaí a cheannach
 • Ag dul chun bróga a cheannach
 • Ag dul chuig an bpictiúrlann
 • Ag dul chuig an radharceolaí
 • Ag dul ar eitleán

Aistriúchán le:

Tuilleadh acmhainní Gaeilge: www.otb.ie/Gaeilge

Additional information

Age Suitability:

, ,

Author(s):

,

Published By:

Publication Year:

2021

Reading List(s):

You may also like…

Bí Cineálta – Sraith – 3 Leabhar

9.9526.85

Tugann an tsraith Bí Cineálta eolas do pháistí ar aireachas, ar chineáltas, ar chomhbhá agus ar bhuíochas.

Bí Cineálta – Póstaeir: Sraith A

19.95

Póstaeir a dhearbhaíonn buíochas, comhbhá agus cineáltas

Cártaí Suaimhnis do Dhéagóirí – Cártaí agus Póstaeir

14.9419.95

Tá deich bpóstaer áille A3 (i stíl graifítí) sa tsraith Cártaí Suaimhnis do Dhéagóirí chun meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn i measc déagóirí (13 -17 bl)

Fí na Folláine – Paca Tosaigh

140.00

Is é Fí na Folláine an chéad chlár den chineál seo, atá deartha in Éirinn, don mheabhairshláinte dhearfach. Tá sé mar aidhm ag an gclár cur le folláine na bpáistí ó 8 – 12 bhliain d’aois laistigh de chreat an churaclaim OSPS.

Fí na Folláine: Paca Tosaigh – Comhdhéanta de: Leabhar áiseanna an mhúinteora x 5 agus Leabhrán an dalta x 5

An buachaill a bhfuil inchinn éagsúil aige

12.50

An buachaill a bhfuil inchinn éagsúil aige, scéal is ea é ó dhearcadh páiste ocht mbliana d’aois. Tugann an scéal cuntas ionraic álainn gan aon chur i gcéill ar shaol duine a bhfuil Neamhord de chuid Speictream an Uathachais air. Léiríonn sé freisin an tslí a mhothaíonn sé a bheith mar chara leis.

Leathanaigh Shamplacha:

Dúcheisteanna Mata

20.0035.00

Is féidir fótachóipeanna a dhéanamh den dá leabhar iontacha seo a fhorbróidh scileanna réitigh fadhbanna agus foghlaim chomhoibríoch daltaí sa tomhas, san uimhreas, sa chéimseata, san ailgéabar agus sa staitistic.

Fí na Folláine – Sraith Póstaer

19.95

Tacaíonn an tsraith póstaeir lándaite A3 le cur i bhfeidhm ceachtanna Fí na Folláine.

Cé atá liom anois? Cártaí agus Póstaeir

14.9519.95

Tá deich bpóstaer áille sa tsraith Cé atá liom anois? chun iniúchadh a dhéanamh ar mhothúcháin le páistí. Léiríonn gach póstaer mothúchán ar leith is féidir a iniúchadh, a phlé agus a bhainistiú.

Off We Go: Social Storybooks for Children with Communication Difficulties

7.9585.00

Off We Go books are beautifully illustrated, engaging social storybooks for children that explain ‘what comes next’ on an outing. They are designed to help children to get through the task sequentially making it easier for them. The colourful books are very suitable for children with autism or other social communication difficulties and indeed as an EAL resource.

Cártaí Suaimhnis ó 9 go 12 bhliain d’aois – Cártaí agus Póstaeir

14.9519.95

Tá deich bpóstaer áille A3 sa tsraith Cártaí Suaimhnis chun meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn i measc daoine óga (9 – 12 bl).

Tomás na hOrdóige: Eagrán Nua

40.00

Is iad na deich scéal atá sa leabhar na cinn is coitianta a insítear do pháistí ar fud na hEorpa.