ISBN: Leabhair Bí cineálta

Bí Cineálta – Sraith – 3 Leabhar

9.9526.85

Tugann an tsraith Bí Cineálta eolas do pháistí ar aireachas, ar chineáltas, ar chomhbhá agus ar bhuíochas.

Clear
ISBN: Leabhair Bí cineálta
SKU: Leabhair Bí cineálta
Categories: , , , , Tag: GTIN: Leabhair Bí cineálta

Description

 – SRAITH Bí Cineálta – 3 Leabhar

Tugann an tsraith Bí Cineálta eolas do pháistí ar aireachas, ar chineáltas, ar chomhbhá agus ar bhuíochas. Sa tsraith seo díríonn gach leabhar ar scileanna praiticiúla éifeachtacha féinchúraim a mhúineadh do pháistí i dteannta scileanna idirphearsanta a chothaíonn meabhairshláinte dhearfach
páistí agus caidreamh dearfach le daoine eile.

Cuireann an tsraith teicníochtaí atá bhunaithe ar fhianaise i láthair páistí agus chomh luath agus atá siad foghlamtha acu mairfidh siad fad saoil agus cabhróidh siad leo saol níos sona agus níos sláintiúla a bheith acu.

Tá na teidil seo sa tsraith Bí Cineálta:

Cuireann Leabhar 1:

  • Bí Cineálta cineáltas grámhar i láthair páistí – coincheap a bhfuil an-tóir air san aireachas. Spreagann an scéal agus na leathanaigh oibre na páistí le níos mó comhbhá a bheith acu agus le glacadh níos mó a bheith acu le daoine eile, go háirithe le páistí atá difriúil uathu féin. Spreagann an scéal iad freisin chun comhbhá a bheith acu dóibh féin agus do dhaoine eile agus rath a ghuí ar pháistí eile.

Cuireann Leabhar 2:

  • Tá Cineáltas Tógálach i láthair páistí an tslí le féinchineáltas a chleachtadh leo féin agus le cineáltas a chleachtadh le daoine eile. Sa scéal agus sna leathanaigh oibre, tá seifteanna agus moltaí do na páistí ar conas cinealtas a chleachtadh leo féin agus le daoine eile ina saol laethúil.

Cuireann Leabhar 3:

  • Bí Buíoch cleachtais buíochais i láthair páistí.
    Sa scéal agus sna leathanaigh oibre spreagtar na páistí le níos mó buíochais a léiriú ina saol laethúil agus cuirtear béim ar an nascidir buíochas agus meabhairshláinte dhearfach. Cuirtear modhanna Praiticiúla chun buíochais a chleachtadh I láthair páistí agus spreagtar iad chun machnamh a dhéanamh ar an nasc atá idir buíochas agus a bheith sona suaimhneach.

Aistriúchán le:

Deartha ag: www.otb.ie/creative-mindfulness

Tuilleadh acmhainní Gaeilge: www.otb.ie/Gaeilge

Additional information

Age Suitability:

,

Extent:

Bí Cineálta – Sraith – 3 Leabhar

Author(s):

,

Published By:

,

Publication Year:

2023

You may also like…

Cártaí Suaimhnis do Dhéagóirí – Cártaí agus Póstaeir

14.9419.95

Tá deich bpóstaer áille A3 (i stíl graifítí) sa tsraith Cártaí Suaimhnis do Dhéagóirí chun meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn i measc déagóirí (13 -17 bl)

Fí na Folláine – Paca Tosaigh

140.00

Is é Fí na Folláine an chéad chlár den chineál seo, atá deartha in Éirinn, don mheabhairshláinte dhearfach. Tá sé mar aidhm ag an gclár cur le folláine na bpáistí ó 8 – 12 bhliain d’aois laistigh de chreat an churaclaim OSPS.

Fí na Folláine: Paca Tosaigh – Comhdhéanta de: Leabhar áiseanna an mhúinteora x 5 agus Leabhrán an dalta x 5

Seo linn! – Scéalta Sóisialta

7.9585.00

Insíonn gach leabhar scéal ócáid áirithe nó gníomhaíocht laethúil i sraith dhá chéim déag. Scríobhadh na scéalta chun cabhrú le páiste déileáil níos fearr leis an ngníomhaíocht nó ócáid nua sin.

Kindfully Me Posters

19.95

The Kindfully Me Poster set consists of ten beautifully illustrated A3-size classroom Kindness posters based on the “Kindfully Me” series of books.

Cé atá liom anois? Cártaí agus Póstaeir

14.9519.95

Tá deich bpóstaer áille sa tsraith Cé atá liom anois? chun iniúchadh a dhéanamh ar mhothúcháin le páistí. Léiríonn gach póstaer mothúchán ar leith is féidir a iniúchadh, a phlé agus a bhainistiú.

Bí Cineálta – Póstaeir: Sraith A

19.95

Póstaeir a dhearbhaíonn buíochas, comhbhá agus cineáltas

Kindfully Me Books – Kindfully Me Series (set of 3)

26.85

Choose an Option: Kindfully Me Series (set of 3)

Tomás na hOrdóige: Eagrán Nua

40.00

Is iad na deich scéal atá sa leabhar na cinn is coitianta a insítear do pháistí ar fud na hEorpa.

Fí na Folláine – Sraith Póstaer

19.95

Tacaíonn an tsraith póstaeir lándaite A3 le cur i bhfeidhm ceachtanna Fí na Folláine.

An buachaill a bhfuil inchinn éagsúil aige

12.50

An buachaill a bhfuil inchinn éagsúil aige, scéal is ea é ó dhearcadh páiste ocht mbliana d’aois. Tugann an scéal cuntas ionraic álainn gan aon chur i gcéill ar shaol duine a bhfuil Neamhord de chuid Speictream an Uathachais air. Léiríonn sé freisin an tslí a mhothaíonn sé a bheith mar chara leis.

Leathanaigh Shamplacha:

Dúcheisteanna Mata

20.0035.00

Is féidir fótachóipeanna a dhéanamh den dá leabhar iontacha seo a fhorbróidh scileanna réitigh fadhbanna agus foghlaim chomhoibríoch daltaí sa tomhas, san uimhreas, sa chéimseata, san ailgéabar agus sa staitistic.

Cártaí Suaimhnis ó 9 go 12 bhliain d’aois – Cártaí agus Póstaeir

14.9519.95

Tá deich bpóstaer áille A3 sa tsraith Cártaí Suaimhnis chun meabhairshláinte dhearfach a chur chun cinn i measc daoine óga (9 – 12 bl).