Sale!

Dúcheisteanna Mata

 20.00 35.00

Clear
SKU: Dúcheisteanna Mata

Description

Is féidir fótachóipeanna a dhéanamh den dá leabhar iontacha seo a fhorbróidh scileanna réitigh fadhbanna agus foghlaim chomhoibríoch daltaí sa tomhas, san uimhreas, sa chéimseata, san ailgéabar agus sa staitistic.

  • LEABHAR A: Díríonn an leabhar seo ar réiteach comhoibríoch fadhbanna sa Tomhas agus sa Chéimseata
  • LEABHAR B: Díríonn an leabhar seo ar réiteach comhoibríoch fadhbanna san Uimhreas, san Ailgéabar agus sa Staitistic

Tá réimse straitéisí in Dúcheisteanna a chabhróidh le daltaí bheith níos éifeachtaí i ngrúpaí mar réiteoirí fadhbanna. Oibríonn na daltaí i ngrúpaí ceathrair le bheith in ann plé agus réiteach a dhéanamh ar a lán de na fadhbanna atá san áis. Chun na ceisteanna a fhreagairt is gá do dhaltaí tuiscint a bheith acu ar choincheapa matamaiticiúla agus teanga mhatamaiticiúil agus cabhraíonn na ceisteanna leo cur chuige cruthaitheach a fhorbairt agus a dtuiscintí á gcur i bhfeidhm acu ar ghnáthimeachtaí lae ina bhfuil an mhatamaitic in úsáid.

Tá baint ag na gníomhaíochtaí leis na snáitheanna:

  • Uimhreas
  • Ailgéabar
  • Tomhas
  • Céimseata
  • Staitistic

Forbraíonn na gníomhaíochtaí seo na próisis mhatamaiticiúla atá fite fuaite sna snáitheanna seo.

Aistriúchán le:

Tuilleadh acmhainní Gaeilge: www.otb.ie/Gaeilge

Additional information

Age Suitability:

, ,

Comhdhéanta de:

Leabhar áiseanna an mhúinteora, 48+ Leathanaigh an ceann (D&B)

Author(s):

Published By:

, ,

Bliain Foilsithe:

2016 (Foilsithe den chéad uair: 2007)

You may also like…

Sale!

Fí na Folláine – Paca Tosaigh

 140.00

Is é Fí na Folláine an chéad chlár den chineál seo, atá deartha in Éirinn, don mheabhairshláinte dhearfach. Tá sé mar aidhm ag an gclár cur le folláine na bpáistí ó 8 – 12 bhliain d’aois laistigh de chreat an churaclaim OSPS.

Fí na Folláine: Paca Tosaigh – Comhdhéanta de: Leabhar áiseanna an mhúinteora x 5 agus Leabhrán an dalta x 5

Sale!

Bí Cineálta – Sraith – 3 Leabhar

 9.95 26.85

Tugann an tsraith Bí Cineálta eolas do pháistí ar aireachas, ar chineáltas, ar chomhbhá agus ar bhuíochas.

Fí na Folláine – Sraith Póstaer

 19.95

Tacaíonn an tsraith póstaeir lándaite A3 le cur i bhfeidhm ceachtanna Fí na Folláine.

Sale!

Enigmathics

 20.00 35.00

Bí Cineálta – Póstaeir: Sraith A

 19.95

Póstaeir a dhearbhaíonn buíochas, comhbhá agus cineáltas

Tomás na hOrdóige: Eagrán Nua

 40.00

Is iad na deich scéal atá sa leabhar na cinn is coitianta a insítear do pháistí ar fud na hEorpa.