Outside the Box on the Road

Upcoming Events

Comhdháil RSO Gaeloideachas i bpáirt le COGG 2022

Date: 24 Samhain 2022
Location: Óstán Pháirc an Mhuilinn Chearr, An Muileann gCearr, Contae na hIarmhí

EOLAS: Cliceáil Anseo

INTO 2023 Congress – EXPO 

Date: April 10th – 12th 2023
Location: INEC, Killarney, Co. Kerry.

EVENT PAGEINTO 2023 Congress