Showing 1–24 of 64 results

Braver than you Believe

 19.95

Braver than you Believe is a timely and practical resource for parents on how to equip children with skills and strategies to help them to flourish and thrive in life, despite the inevitable challenges, difficulties and obstacles that will come their way. In doing so, parents can lay the groundwork for children to reach their full potential and to blossom into happy, fulfilled adults.

LOOK INSIDE:

Doshel Bond, The

 12.50

This is a heart-rending tale of parent and sibling relationships within a contemporary blended family.

LOOK INSIDE (excerpt):

Sale!

Dúcheisteanna Mata

 20.00 35.00
Sale!

Fí na Folláine – Paca Tosaigh

 140.00

Is é Fí na Folláine an chéad chlár den chineál seo, atá deartha in Éirinn, don mheabhairshláinte dhearfach. Tá sé mar aidhm ag an gclár cur le folláine na bpáistí ó 8 – 12 bhliain d’aois laistigh de chreat an churaclaim OSPS.

Fí na Folláine: Paca Tosaigh – Comhdhéanta de: Leabhar áiseanna an mhúinteora x 5 agus Leabhrán an dalta x 5

Sale!

Fí na Folláine 2 (Rang a Dó): Buanna Pearsanta

 4.95 44.50

Sa chlár seo tá 10 gceacht atá deartha chun cabhrú le páistí éirí feasach ar na buanna pearsanta difriúla atá againn go léir go pointe áirithe agus ar na tairbhí a bhaineann lena n-úsáid. Aithneoidh na páistí na buanna is mó atá acu freisin, na buanna atá le húsáid acu chun cur lena sonas agus lena bhfolláine. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

Leathanach Digiteach: www.otb.ie/fnf-2

Sale!

Fí na Folláine 3 (Rang a Trí): Mothúcháin Dhearfacha

 4.95 44.50

Sa chlár seo tá 10 gceacht a chuireann na páistí ar an eolas faoi 5 straitéis atá bunaithe ar fhianaise chun cur lena mothúcháin dhearfacha ar bhonn laethúil. Cuirtear gach ceann de na straitéis seo i láthair na bpáistí mar “chomhábhar” a dhéanann “Meascán Mothúcháin Dhearfacha. Seo thíos na straitéisí: Buíochas a chur in iúl; Tuiscint agus taithí ar ghníomhaíochtaí “Faoi Lánseol”; Cineáltas a dhéanamh gan choinne; Imeachtaí beaga dearfacha a thabhairt faoi deara agus a cheiliúradh; Fanacht sláintiúil agus aclaí. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

Leathanach Digiteach: www.otb.ie/fnf-3

Sale!

Fí na Folláine 4 (Rang a Ceathair): Uirlisí don Teacht Aniar

 4.95 44.50

Sa chlár seo tá 10 gceacht atá deartha chun na páistí a chur ar an eolas faoi 6 scil ar leith don Teacht Aniar atá bunaithe ar fhianaise: Dearcadh; Tarraingt Shláintiúil na hAigne; Saraíocht na Smaointe; Úsáid na mBuanna Pearsanta Fíora; Aireachas; Pleanáil Fadhbdhírithe. Cuirtear straitéisí suaimhnithe, bunaithe ar aireachas, os comhair na bpáistí le cabhrú leo le déileáil le himní, le fearg agus le mothúcháin láidre. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta

Leathanach Digiteach: www.otb.ie/fnf-4

Sale!

Fí na Folláine 5 (Rang a Cúig): Caidrimh Dhearfacha

 4.95 44.50

Sa chlár seo tá 10 gceacht a chuireann na páistí ar an eolas faoi 8 straitéis, bunaithe ar fhianaise, le caidrimh dhearfacha a chothú ar bhonn laethúil. Tagann na chéad litreacha i ngach ceacht le chéile chun CAIDRIMH a litriú le gach ceacht a mheabhrú dóibh. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

Leathanach Digiteach: www.otb.ie/fnf-5

Sale!

Fí na Folláine 6 (Rang a Sé): Creidimh chun Cumasaithe

 4.95 44.50

Sa chlár seo tá 10 gceacht a chuireann creidimh ar leith os comhair na bpáistí agus a spreagann iad chun iad a fhiosrú agus a thriail dóibh féin. Foghlaimíonn na páistí go bhfuil Creidimh chun Cumasaithe cosúil le cadhnraí. Soláthraíonn siad cumhacht agus fuinneamh. Tugtar deis do na páistí ansin éifeachtaí gach creidimh ar a bhfolláine a fheiceáil agus a thaifeadadh. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

Leathanach Digiteach: www.otb.ie/fnf-6

Sale!

Helpful Handbooks for Parents, Carers and Professionals

 7.95 65.00

This contemporary series of 10 handbooks (A5) covers a range of topics about the social and emotional challenges that a young person may encounter. Select an individual book from the dropdown menu to LOOK INSIDE.

Imperfect Storm, An

 14.95

In ‘An Imperfect Storm’, Kevin Haugh’s prose offers us an incredible insight into an upbringing in the West of Ireland, schooling and the teaching profession, the meaning of family and the disruption, over a number of years, caused by an otherwise innocuous lump, first noticed in 2004.
LOOK INSIDE (excerpt):

Sale!

Kindfully Me Books

 9.95 26.85

The ‘Kindfully Me’ series consists of three colourfully illustrated children’s books that introduce children to practices of mindfulness, kindness, compassion and gratitude.

Kindfully Me Posters

 19.95

The Kindfully Me Poster set consists of ten beautifully illustrated A3-size classroom Kindness posters based on the “Kindfully Me” series of books.

Know Yourself – Know the World

 39.95

Know Yourself – Know the World is an innovative educational pack, linking dramatic exploration to a development education theme. It is designed to complement the Department of Education and Science’s guidelines for teaching drama within the primary school curriculum and to be appropriate to the learning aims and objectives as specified for the stand content.
LOOK INSIDE:

Sale!

Maths Together

 49.95 285.00

Written by Florence Gavin (founder of Mulberry Publications), Maths Together is a series of 6 Folders from Junior Infants to 6th Class level covering the Republic of Ireland mathematics curriculum.

Sale!

Maths Zone

 9.00 65.00

The Maths Zone series consists of 8 textbooks spanning from Junior Infants to Fifth Class level and was written to help the child facing greater challenges with maths. It focuses on core competencies necessary to cope with maths in everyday situations.

Choose an individual book from the dropdown menu to LOOK INSIDE.