Parental Guide Pull-out / Duillín Eolais na dTuismitheoirí

Fí na Folláine – 2 – Parental Guide (in English) / Rang a Dó: Buanna Pearsanta (2nd Class – Character Strengths)
Fí na Folláine – 3 – Parental Guide (in English) / Rang a Trí: Mothúcháin Dhearfacha (3rd Class – Positive Emotions)
Fí na Folláine – 4 – Parental Guide (in English) / Rang a Ceathair: Uirlisí don Teacht Aniar (4th Class – Tools of Resilience)
Fí na Folláine – 5 – Parental Guide (in English) / Rang a Cúig: Caidrimh Dhearfacha (5th Class – Positive Relationships)
Fí na Folláine – 6 – Parental Guide (in English) / Rang a Sé: Creidimh chun Cumasaithe (6th Class – Empowering Beliefs)