Sale!

Fí na Folláine 4 (Rang a Ceathair): Uirlisí don Teacht Aniar – Leabhrán an Dalta

 4.95 44.55

Clear

Description

Laistigh de chreatlach an Churaclaim OSPS, is é Fí na Folláine an chéad chlár dá leithéid deartha in Éirinn don Mheabhairshláinte Dhearfach. Tá sé mar aidhm aige cur le folláine páistí idir 8-12 bhliain d’aois. Tá Fí na Folláine bunaithe ar an tSíceolaíocht Dhearfach. Tá 5 leibhéal in Fí na Folláine:

Samplaí

Tá an Clár Weaving Well-being in úsáid i scoileanna ar fud na hÉireann agus clúdaíonn sé ó Rang a Dó go Rang a Sé. Is éard atá sa chlár ná cúig lámhleabhar do mhúinteoirí agus cúig leabhrán do dhaltaí. Tá an clár á aistriú go Gaeilge faoi láthair le maoiniú ó COGG. Is é Fí na Folláine an t-ainm atá ar an gclár. Tá an t-aistriúchán á dhéanamh diaidh ar ndiaidh mar seo:

  • Tréimhse a haon: Leabhráin na nDaltaí á n-aistriú – Ar fáil anois
  • Tréimhse a dó: Na ‘Comhábhair Mhúinteoireachta’ ar fad ó Lámhleabhair na Múinteoirí – PowerPoints ar fáil anois
  • Tréimhse a trí: Aistriúcháin ar na cúig lámhleabhar don mhúinteoir

Fí na Folláine 4 (Rang a Ceathair): Uirlisí don Teacht Aniar – Leabhrán an Dalta

Is éard atá i Leabhrán an Dalta: Uirlisí don Teacht Aniar ná 10 gCeacht atá deartha chun na páistí a chur ar an eolas faoi 6 scil ar leith don Teacht Aniar atá bunaithe ar fhianaise:

  • Dearcadh
  • Tarraingt Shláintiúil na hAigne
  • Saraíocht na Smaointe
  • Úsáid na mBuanna Pearsanta Fíora
  • Aireachas
  • Pleanáil Fadhbdhírithe

Cuirtear straitéisí suaimhnithe, bunaithe ar aireachas, os comhair na bpáistí le cabhrú leo le déileáil le himní, le fearg agus le mothúcháin láidre. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

Additional information

Published By:

Author(s):

, ,

Age Suitability:

You may also like…