Sale!

Fí na Folláine 3 (Rang a Trí): Mothúcháin Dhearfacha

 4.95 44.50

Na Mothúchán Dearfach ná 10 gceacht a chuireann na páistí ar an eolas faoi 5 straitéis atá bunaithe ar fhianaise chun cur lena mothúcháin dhearfacha ar bhonn laethúil. Cuirtear gach ceann de na straitéis seo i láthair na bpáistí mar “chomhábhar” a dhéanann “Meascán Mothúcháin Dhearfacha. Seo thíos na straitéisí: Buíochas a chur in iúl; Tuiscint agus taithí ar ghníomhaíochtaí “Faoi Lánseol”; Cineáltas a dhéanamh gan choinne; Imeachtaí beaga dearfacha a thabhairt faoi deara agus a cheiliúradh; Fanacht sláintiúil agus aclaí. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

Leathanach Digiteach: www.otb.ie/fnf-3

Clear

Description

Is é Fí na Folláine an chéad chlár den chineál seo, atá deartha in Éirinn, don mheabhairshláinte dhearfach. Tá sé mar aidhm ag an gclár cur le folláine na bpáistí ó 8 – 12bhliain d’aois laistigh de chreat an churaclaim OSPS. Tá an leabhar seo dírithe ar Rang a Trí (8-9 mbliana d’aois).

Tá 10 gceacht do gach rangleibhéal i gclár seo an Oideachais Dhearfaigh agus tá sé fréamhaithe in idirghabhálacha atá, bunaithe ar fhianaise, ó ghort na Síceolaíochta Dearfaí, eolaíocht na folláine.
Is í bunchloch an chláir seo an coincheap nach ionann an fholláine agus easpa na diúltachta ach gurb ionann an fholláine agus láithreacht na dearfachta.

Tugann an clár Fí na Folláine deis do na páistí an dearfacht a fhí isteach ina saol laethúil trí éagsúlacht leathan gníomhaíochtaí i réimsí difriúla.

Fí na Folláine (Rang a Trí): Mothúcháin Dhearfacha:

Sa chlár seo faoi Mhothúcháin Dhearfacha, tá 10 gceacht a dearadh chun mothúcháin dhearfacha a chothú agus a chur chun cinn. Baintear úsáid as 5 straitéis shonracha. Mínítear na straitéisí mar ‘chomhábhair’ a bhíonn mar chuid de ‘Mheascán Mothúcháin Dhearfacha’ an pháiste. Is féidir an ‘Meascán Mothúcháin Dhearfacha’ a úsáid ansin mar áis laethúil le deiseanna a sholáthar chun dearfacht a chruthú agus a mhéadú.

Na Mothúchán Dearfach ná 10 gceacht a chuireann na páistí ar an eolas faoi 5 straitéis atá bunaithe ar fhianaise chun cur lena mothúcháin dhearfacha ar bhonn laethúil. Cuirtear gach ceann de na straitéis seo i láthair na bpáistí mar “chomhábhar” a dhéanann “Meascán Mothúcháin Dhearfacha. Seo thíos na straitéisí: Buíochas a chur in iúl; Tuiscint agus taithí ar ghníomhaíochtaí “Faoi Lánseol”; Cineáltas a dhéanamh gan choinne; Imeachtaí beaga dearfacha a thabhairt faoi deara agus a cheiliúradh; Fanacht sláintiúil agus aclaí. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

Tá réamhrá PowerPoint i ngach ceacht, chomh maith le moltaí don fhorbairt agus gníomhaíochtaí ar leith i Leabhrán an Dalta. Tá bileog don obair bhaile ann freisin le gníomhaíocht amháin le déanamh sa bhaile i gcaitheamh na seachtaine agus le tuairisciú ar scoil ansin.

Diaidh ar ndiaidh, bíonn punann oibre an-phearsanta ag gach páiste i Leabhrán an Dalta, a léiríonn na gnéithe ar leith a chuireann lena bhfolláine phearsanta agus leis an teacht aniar atá iontu.
Tá Treoir don Tuismitheoir/Chaomhnóir/Chúramóir i lár Leabhrán an Dalta chun tacú le rannpháirtíocht na dTuismitheoirí/na gCaomhnóirí/na gCúramóirí. Dearadh na ceachtanna le bheith á gcur i bhfeidhm laistigh de chreat an churaclaim OSPS. Chun an phleanáil a éascú, luaitear na snáitheanna agus na snáithaonaid ábhartha i ngach ceann den 10 bplean ceachta.

Aistrithe ag COGG

Leabhrán an Dalta – Samplaí

Additional information

Age Suitability:

Comhdhéanta de:

Leabhar áiseanna an mhúinteora (leathanaigh x 102) agus Leabhrán an dalta (leathanaigh x 36)

Author(s):

,

Published By:

,

Bliain Foilsithe:

2022

You may also like…

Sale!

Fí na Folláine 4 (Rang a Ceathair): Uirlisí don Teacht Aniar

 4.95 44.50

Uirlisí don Teacht Aniar ná 10 gCeacht atá deartha chun na páistí a chur ar an eolas faoi 6 scil ar leith don Teacht Aniar atá bunaithe ar fhianaise: Dearcadh; Tarraingt Shláintiúil na hAigne; Saraíocht na Smaointe; Úsáid na mBuanna Pearsanta Fíora; Aireachas; Pleanáil Fadhbdhírithe. Cuirtear straitéisí suaimhnithe, bunaithe ar aireachas, os comhair na bpáistí le cabhrú leo le déileáil le himní, le fearg agus le mothúcháin láidre. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta

Leathanach Digiteach: www.otb.ie/fnf-4

Sale!

Fí na Folláine 2 (Rang a Dó): Buanna Pearsanta

 4.95 44.50

Buanna Pearsanta ná 10 gceacht atá deartha chun cabhrú le páistí éirí feasach ar na buanna pearsanta difriúla atá againn go léir go pointe áirithe agus ar na tairbhí a bhaineann lena n-úsáid. Aithneoidh na páistí na buanna is mó atá acu freisin, na buanna atá le húsáid acu chun cur lena sonas agus lena bhfolláine. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

Leathanach Digiteach: www.otb.ie/fnf-2

Tomás na hOrdóige agus Scéalta Eile

 40.00

Is iad na deich scéal atá sa leabhar na cinn is coitianta a insítear do pháistí ar fud na hEorpa.

Sale!

Fí na Folláine 6 (Rang a Sé): Creidimh chun Cumasaithe

 4.95 44.50

Creidimh chun Cumasaithe ná 10 gCeacht a chuireann creidimh ar leith os comhair na bpáistí agus a spreagann iad chun iad a fhiosrú agus a thriail dóibh féin. Foghlaimíonn na páistí go bhfuil Creidimh chun Cumasaithe cosúil le cadhnraí. Soláthraíonn siad cumhacht agus fuinneamh. Tugtar deis do na páistí ansin éifeachtaí gach creidimh ar a bhfolláine a fheiceáil agus a thaifeadadh. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

Leathanach Digiteach: www.otb.ie/fnf-6

Sale!

Fí na Folláine – Paca Tosaigh

 140.00

Is é Fí na Folláine an chéad chlár den chineál seo, atá deartha in Éirinn, don mheabhairshláinte dhearfach. Tá sé mar aidhm ag an gclár cur le folláine na bpáistí ó 8 – 12 bhliain d’aois laistigh de chreat an churaclaim OSPS.

Fí na Folláine: Paca Tosaigh – Comhdhéanta de: Leabhar áiseanna an mhúinteora x 5 agus Leabhrán an dalta x 5

Stop Think Do: Social Skills Training – STAD SMAOINIGH SEO LEAT (Póstaeir x 3)

 9.95

Choose an Option: STAD SMAOINIGH SEO LEAT (Póstaeir x 3)

Sale!

Fí na Folláine 5 (Rang a Cúig): Caidrimh Dhearfacha

 4.95 44.50

Caidrimh Dhearfacha ná 10 gCeacht a chuireann na páistí ar an eolas faoi 8 straitéis, bunaithe ar fhianaise, le caidrimh dhearfacha a chothú ar bhonn laethúil. Tagann na chéad litreacha i ngach ceacht le chéile chun CAIDRIMH a litriú le gach ceacht a mheabhrú dóibh. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

Leathanach Digiteach: www.otb.ie/fnf-5

Sale!

Dúcheisteanna Mata

 20.00 35.00