Sale!

Fí na Folláine 3 (Rang a Trí): Mothúcháin Dhearfacha – Leabhrán an Dalta

 4.95 44.55

Clear

Description

Laistigh de chreatlach an Churaclaim OSPS, is é Fí na Folláine an chéad chlár dá leithéid deartha in Éirinn don Mheabhairshláinte Dhearfach. Tá sé mar aidhm aige cur le folláine páistí idir 8-12 bhliain d’aois. Tá Fí na Folláine bunaithe ar an tSíceolaíocht Dhearfach. Tá 5 leibhéal in Fí na Folláine:

Samplaí

Tá an Clár Weaving Well-being in úsáid i scoileanna ar fud na hÉireann agus clúdaíonn sé ó Rang a Dó go Rang a Sé. Is éard atá sa chlár ná cúig lámhleabhar do mhúinteoirí agus cúig leabhrán do dhaltaí. Tá an clár á aistriú go Gaeilge faoi láthair le maoiniú ó COGG. Is é Fí na Folláine an t-ainm atá ar an gclár. Tá an t-aistriúchán á dhéanamh diaidh ar ndiaidh mar seo:

  • Tréimhse a haon: Leabhráin na nDaltaí á n-aistriú – Ar fáil anois
  • Tréimhse a dó: Na ‘Comhábhair Mhúinteoireachta’ ar fad ó Lámhleabhair na Múinteoirí – PowerPoints ar fáil anois
  • Tréimhse a trí: Aistriúcháin ar na cúig lámhleabhar don mhúinteoir

Fí na Folláine 3 (Rang a Trí): Mothúcháin Dhearfacha – Leabhrán an Dalta

Is éard atá i Leabhrán an Dalta: na Mothúchán Dearfach ná 10 gceacht a chuireann na páistí ar an eolas faoi 5 straitéis atá bunaithe ar fhianaise chun cur lena mothúcháin dhearfacha ar bhonn laethúil. Cuirtear gach ceann de na straitéis seo i láthair na bpáistí mar “chomhábhar” a dhéanann “Meascán Mothúcháin Dhearfacha. Seo thíos na straitéisí:

  • Buíochas a chur in iúl
  • Tuiscint agus taithí ar ghníomhaíochtaí “Faoi Lánseol”
  • Cineáltas a dhéanamh gan choinne
  • Imeachtaí beaga dearfacha a thabhairt faoi deara agus a cheiliúradh
  • Fanacht sláintiúil agus aclaí

Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta

Additional information

Published By:

Author(s):

, ,

Age Suitability:

You may also like…