Sale!

Dúcheisteanna Mata

 20.00 35.00

Clear
SKU: N/A

Description

Is féidir fótachóipeanna a dhéanamh den dá leabhar iontacha seo a fhorbróidh scileanna réitigh fadhbanna agus foghlaim chomhoibríoch daltaí sa tomhas, san uimhreas, sa chéimseata, san ailgéabar agus sa staitistic.

  • DÚCHEISTEANNA: LEABHAR A, díríonn an leabhar seo ar réiteach comhoibríoch fadhbanna sa Tomhas agus sa Chéimseata
  • DÚCHEISTEANNA: LEABHAR B, díríonn an leabhar seo ar réiteach comhoibríoch fadhbanna san Uimhreas, san Ailgéabar agus sa Staitistic

Tá réimse straitéisí in Dúcheisteanna a chabhróidh le daltaí bheith níos éifeachtaí i ngrúpaí mar réiteoirí fadhbanna. Oibríonn na daltaí i ngrúpaí ceathrair le bheith in ann plé agus réiteach a dhéanamh ar a lán de na fadhbanna atá san áis. Chun na ceisteanna a fhreagairt is gá do dhaltaí tuiscint a bheith acu ar choincheapa matamaiticiúla agus teanga mhatamaiticiúil agus cabhraíonn na ceisteanna leo cur chuige cruthaitheach a fhorbairt agus a dtuiscintí á gcur i bhfeidhm acu ar ghnáthimeachtaí lae ina bhfuil an mhatamaitic in úsáid.

Tá baint ag na gníomhaíochtaí leis na snáitheanna:

  • Uimhreas
  • Ailgéabar
  • Tomhas
  • Céimseata
  • Staitistic

Forbraíonn na gníomhaíochtaí seo na próisis mhatamaiticiúla atá fite fuaite sna snáitheanna seo.

Ar fáil sa tsraith seo freisin:

  • DÚCHEISTEANNA: LEABHAR A, díríonn an leabhar seo ar réiteach comhoibríoch fadhbanna sa Tomhas agus sa Chéimseata
  • DÚCHEISTEANNA: LEABHAR B, díríonn an leabhar seo ar réiteach comhoibríoch fadhbanna san Uimhreas, san Ailgéabar agus sa Staitistic

Additional information

Age Suitability:

,

Published By:

,

Author(s):

,

Choose an Option:

Dúcheisteanna: Leabhar A, Dúcheisteanna: Leabhar B, Dúcheisteanna: Set (2 Books)

You may also like…

Sale!

Enigmathics

 20.00 35.00
Sale!

Fí na Folláine 6 (Rang a Sé): Creidimh chun Cumasaithe – Leabhrán an Dalta

 4.95 44.55

Is éard atá i Leabhrán an Dalta: Creidimh chun Cumasaithe ná 10 gCeacht a chuireann creidimh ar leith os comhair na bpáistí agus a spreagann iad chun iad a fhiosrú agus a thriail dóibh féin

Sale!

Maths Problem Solving for Higher Achieving Students

 25.00 70.00

This Maths Problem Solving for Higher Achieving Students 2-book series is an extension and enrichment programme for upper primary and lower secondary students, providing teachers with a range of problem-solving activities, in task card format, designed for highly-able students.
Select a single Book Option LOOK INSIDE:

Sale!

Maths Problems and Investigations

 25.00 70.00

The Maths Problems and Investigations series is designed to progress students through the different stages across primary school.
Select a single Book Option LOOK INSIDE: