Showing 1–24 of 70 results

100-Day Leaders

 22.95

Dramatically increase student achievement and transform school culture in only 100 days. Using focused, strategic planning and change management, educational leadership can make significant changes that lead to continuous school improvement.

LOOK INSIDE:

 

Achieving Equity and Excellence

 30.95

Empower students, teachers, and administrators to make dramatic improvements in achievement, behavior, and attendance in a single semester. Bring equitable teaching practices and active learning strategies into the classroom. Improve learning outcomes for students in high-poverty schools and poor socioeconomic backgrounds.

Building Bridges: Engaging Students at Risk Through the Power of Relationships

 30.95

Nurture positive student-teacher relationships to improve student engagement, behaviour, and achievement for youth at risk. Research shows that discipline problems are one of the greatest challenges in education. In Building Bridges, author Don Parker shows educators how to address this issue head-on.

Building Resiliency in Schools

 25.00

This handbook shows that resiliency-based schools give young people the ability and opportunity to redirect their energies towards achieving success.

LOOK INSIDE:

Coaching Your Classroom

 26.95

Learn how to employ effective feedback to create a student-centered culture in your classroom. Understand the importance of high-quality student feedback and communication in the classroom and how you can coach your students to their next steps.

Connecting Through Leadership

 26.95

Strengthen your communication skills in order to inspire, motivate, and connect with every member of your school community, from teachers to students to parents. Overcome the challenges of organisational communication and implement classroom engagement strategies with this self-development resource.

Creating Wonder

 25.00

Using simple theory-based information, Creating Wonder celebrates the use of natural and recycled materials to support children as they experience wonder from the creative play and learning opportunities that develop from using these materials.
LOOK INSIDE:

Creative Challenges

 20.00

The activities in Creative Challenges have been designed to stretch your student’s understanding and thinking skills.

LOOK INSIDE:

Critical Essay Writing

 25.00

This handbook breaks down the essay writing task into manageable skills and offers ample opportunities to practise and apply each one, including in online contexts.

LOOK INSIDE:

Sale!

Design And Technologies

 15.00 55.00

Dyslexia and Inclusion (3rd Edition)

 31.50

Now in a fully updated third edition, this book will equip all teachers with the necessary knowledge of dyslexia in order for it to be effectively understood and managed in the mainstream classroom.

English Language Essentials

 25.00

The English Language Essentials series offers a wide range of resources for ESOL teachers and teacher aides – it is especially helpful for teachers who are new to ESOL or don’t have time to plan a lesson. Teachers with English-speaking students who are less confident with English grammar will also find many of the activities helpful.

LOOK INSIDE:

Sale!

Fí na Folláine – Paca Tosaigh

 140.00

Is é Fí na Folláine an chéad chlár den chineál seo, atá deartha in Éirinn, don mheabhairshláinte dhearfach. Tá sé mar aidhm ag an gclár cur le folláine na bpáistí ó 8 – 12 bhliain d’aois laistigh de chreat an churaclaim OSPS.

Fí na Folláine: Paca Tosaigh – Comhdhéanta de: Leabhar áiseanna an mhúinteora x 5 agus Leabhrán an dalta x 5

Sale!

Fí na Folláine 2 (Rang a Dó): Buanna Pearsanta

 4.95 44.50

Sa chlár seo tá 10 gceacht atá deartha chun cabhrú le páistí éirí feasach ar na buanna pearsanta difriúla atá againn go léir go pointe áirithe agus ar na tairbhí a bhaineann lena n-úsáid. Aithneoidh na páistí na buanna is mó atá acu freisin, na buanna atá le húsáid acu chun cur lena sonas agus lena bhfolláine. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

Leathanach Digiteach: www.otb.ie/fnf-2

Sale!

Fí na Folláine 3 (Rang a Trí): Mothúcháin Dhearfacha

 4.95 44.50

Sa chlár seo tá 10 gceacht a chuireann na páistí ar an eolas faoi 5 straitéis atá bunaithe ar fhianaise chun cur lena mothúcháin dhearfacha ar bhonn laethúil. Cuirtear gach ceann de na straitéis seo i láthair na bpáistí mar “chomhábhar” a dhéanann “Meascán Mothúcháin Dhearfacha. Seo thíos na straitéisí: Buíochas a chur in iúl; Tuiscint agus taithí ar ghníomhaíochtaí “Faoi Lánseol”; Cineáltas a dhéanamh gan choinne; Imeachtaí beaga dearfacha a thabhairt faoi deara agus a cheiliúradh; Fanacht sláintiúil agus aclaí. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

Leathanach Digiteach: www.otb.ie/fnf-3

Sale!

Fí na Folláine 4 (Rang a Ceathair): Uirlisí don Teacht Aniar

 4.95 44.50

Sa chlár seo tá 10 gceacht atá deartha chun na páistí a chur ar an eolas faoi 6 scil ar leith don Teacht Aniar atá bunaithe ar fhianaise: Dearcadh; Tarraingt Shláintiúil na hAigne; Saraíocht na Smaointe; Úsáid na mBuanna Pearsanta Fíora; Aireachas; Pleanáil Fadhbdhírithe. Cuirtear straitéisí suaimhnithe, bunaithe ar aireachas, os comhair na bpáistí le cabhrú leo le déileáil le himní, le fearg agus le mothúcháin láidre. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta

Leathanach Digiteach: www.otb.ie/fnf-4

Sale!

Fí na Folláine 5 (Rang a Cúig): Caidrimh Dhearfacha

 4.95 44.50

Sa chlár seo tá 10 gceacht a chuireann na páistí ar an eolas faoi 8 straitéis, bunaithe ar fhianaise, le caidrimh dhearfacha a chothú ar bhonn laethúil. Tagann na chéad litreacha i ngach ceacht le chéile chun CAIDRIMH a litriú le gach ceacht a mheabhrú dóibh. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

Leathanach Digiteach: www.otb.ie/fnf-5

Sale!

Fí na Folláine 6 (Rang a Sé): Creidimh chun Cumasaithe

 4.95 44.50

Sa chlár seo tá 10 gceacht a chuireann creidimh ar leith os comhair na bpáistí agus a spreagann iad chun iad a fhiosrú agus a thriail dóibh féin. Foghlaimíonn na páistí go bhfuil Creidimh chun Cumasaithe cosúil le cadhnraí. Soláthraíonn siad cumhacht agus fuinneamh. Tugtar deis do na páistí ansin éifeachtaí gach creidimh ar a bhfolláine a fheiceáil agus a thaifeadadh. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

Leathanach Digiteach: www.otb.ie/fnf-6