Showing 1–24 of 9223372036854775807 results

Braver than you Believe

19.95

Braver than you Believe is a timely and practical resource for parents on how to equip children with skills and strategies to help them to flourish and thrive in life, despite the inevitable challenges, difficulties and obstacles that will come their way. In doing so, parents can lay the groundwork for children to reach their full potential and to blossom into happy, fulfilled adults.

LOOK INSIDE:

Sale!

Fí na Folláine – Paca Tosaigh

140.00

Is é Fí na Folláine an chéad chlár den chineál seo, atá deartha in Éirinn, don mheabhairshláinte dhearfach. Tá sé mar aidhm ag an gclár cur le folláine na bpáistí ó 8 – 12 bhliain d’aois laistigh de chreat an churaclaim OSPS.

Fí na Folláine: Paca Tosaigh – Comhdhéanta de: Leabhar áiseanna an mhúinteora x 5 agus Leabhrán an dalta x 5

Fí na Folláine – Sraith Póstaer

19.95

Tacaíonn an tsraith póstaeir lándaite A3 le cur i bhfeidhm ceachtanna Fí na Folláine.

Sale!

Fí na Folláine 2 (Rang a Dó): Buanna Pearsanta

4.9544.50

Sa chlár seo tá 10 gceacht atá deartha chun cabhrú le páistí éirí feasach ar na buanna pearsanta difriúla atá againn go léir go pointe áirithe agus ar na tairbhí a bhaineann lena n-úsáid. Aithneoidh na páistí na buanna is mó atá acu freisin, na buanna atá le húsáid acu chun cur lena sonas agus lena bhfolláine. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

Leathanach Digiteach: www.otb.ie/fnf-2

Sale!

Fí na Folláine 3 (Rang a Trí): Mothúcháin Dhearfacha

4.9544.50

Sa chlár seo tá 10 gceacht a chuireann na páistí ar an eolas faoi 5 straitéis atá bunaithe ar fhianaise chun cur lena mothúcháin dhearfacha ar bhonn laethúil. Cuirtear gach ceann de na straitéis seo i láthair na bpáistí mar “chomhábhar” a dhéanann “Meascán Mothúcháin Dhearfacha. Seo thíos na straitéisí: Buíochas a chur in iúl; Tuiscint agus taithí ar ghníomhaíochtaí “Faoi Lánseol”; Cineáltas a dhéanamh gan choinne; Imeachtaí beaga dearfacha a thabhairt faoi deara agus a cheiliúradh; Fanacht sláintiúil agus aclaí. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

Leathanach Digiteach: www.otb.ie/fnf-3

Sale!

Fí na Folláine 4 (Rang a Ceathair): Uirlisí don Teacht Aniar

4.9544.50

Sa chlár seo tá 10 gceacht atá deartha chun na páistí a chur ar an eolas faoi 6 scil ar leith don Teacht Aniar atá bunaithe ar fhianaise: Dearcadh; Tarraingt Shláintiúil na hAigne; Saraíocht na Smaointe; Úsáid na mBuanna Pearsanta Fíora; Aireachas; Pleanáil Fadhbdhírithe. Cuirtear straitéisí suaimhnithe, bunaithe ar aireachas, os comhair na bpáistí le cabhrú leo le déileáil le himní, le fearg agus le mothúcháin láidre. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta

Leathanach Digiteach: www.otb.ie/fnf-4

Sale!

Fí na Folláine 5 (Rang a Cúig): Caidrimh Dhearfacha

4.9544.50

Sa chlár seo tá 10 gceacht a chuireann na páistí ar an eolas faoi 8 straitéis, bunaithe ar fhianaise, le caidrimh dhearfacha a chothú ar bhonn laethúil. Tagann na chéad litreacha i ngach ceacht le chéile chun CAIDRIMH a litriú le gach ceacht a mheabhrú dóibh. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

Leathanach Digiteach: www.otb.ie/fnf-5

Sale!

Fí na Folláine 6 (Rang a Sé): Creidimh chun Cumasaithe

4.9544.50

Sa chlár seo tá 10 gceacht a chuireann creidimh ar leith os comhair na bpáistí agus a spreagann iad chun iad a fhiosrú agus a thriail dóibh féin. Foghlaimíonn na páistí go bhfuil Creidimh chun Cumasaithe cosúil le cadhnraí. Soláthraíonn siad cumhacht agus fuinneamh. Tugtar deis do na páistí ansin éifeachtaí gach creidimh ar a bhfolláine a fheiceáil agus a thaifeadadh. Diaidh ar ndiaidh, forbraíonn Leabhrán an Dalta isteach ina phunann an-phearsanta.

Leathanach Digiteach: www.otb.ie/fnf-6

Self-Kindness for Kids: Whizzo-Voice to the Rescue!

7.95

This little book will help children to engage in positive self-talk and be kind to themselves.
LOOK INSIDE:

Sale!

Weaving Well-Being – 2nd Class: Character Strengths

4.9544.55

This Character Strengths programme consists of ten lessons which are designed to give the children the opportunity to explore each of the 24 different Character Strengths and to help them identify their own top five strengths.

Choose a single book option from the Dropdown menu to LOOK INSIDE.

Sale!

Weaving Well-Being – 3rd Class: Positive Emotions

4.9544.55

This Positive Emotions programme consists of ten lessons which are designed to promote and cultivate positive emotions with children aged 8 to 9 using five specific strategies.

Select a single book from the ‘Choose an Option‘ dropdown menu to LOOK INSIDE:

Sale!

Weaving Well-Being – 4th Class: Tools of Resilience

4.9544.55

The Tools of Resilience programme (for ages 9-10) has been designed to equip children with six practical evidence-based strategies, across ten lessons, for building resilience and coping with problems, anxieties and the many normal challenges of life.

Choose a single book option from the Dropdown menu to LOOK INSIDE

Sale!

Weaving Well-Being – 5th Class: Positive Relationships

4.9544.55

This Positive Relationships programme (for ages 10-11) has been designed to equip children with eight practical evidence-based strategies, across ten lessons, to nurture positive relationships on a daily basis.

Choose a single book option from the Dropdown menu to LOOK INSIDE.

Sale!

Weaving Well-Being – 6th Class: Empowering Beliefs

4.9544.55

The Empowering Beliefs programme (for ages 11-12) consists of ten lessons which are designed to promote and cultivate positive beliefs about eight specific concepts.

Choose a single book option from the Dropdown menu to LOOK INSIDE.

Weaving Well-Being Online Course (non-EPV)

Please note – this course does NOT qualify for EPV days. 

Please contact info@otb.ie for details of group discounts for schools.

Weaving Well-Being Poster Set

19.95

Enhance your school’s Weaving Well-Being lessons with this set of full-colour A3 posters.

Sale!

Welcome to Well-Being – Book A: Meet Mo and Ko (Junior Infants / Ages: 4-5+)

4.9544.55

The Welcome to Well-Being programme is a multi-year programme for children from Junior Infants to First Class (Ages: 4-7+). It is designed to enhance children’s well-being across all dimensions – social, emotional, spiritual, physical and mental. The theme of the programme is that two small, gender-neutral aliens called Mo and Ko arrive from the planet called Zo to help children feel happy, strong, kind and brave, loving and well. The characters Mo & Ko are gender-neutral – to order a gender-specific version, please click HERE.
Select a single book from the ‘Choose an Option‘ dropdown menu to LOOK INSIDE:

Sale!

Welcome to Well-Being – Book B: Good to Be Me with Mo and Ko (Senior Infants / Ages: 5-6+)

4.9544.55

The Welcome to Well-Being programme is a multi-year programme for children from Junior Infants to First Class (Ages: 4-7+). It is designed to enhance children’s well-being across all dimensions – social, emotional, spiritual, physical and mental. The theme of the programme is that two small, gender-neutral aliens called Mo and Ko arrive from the planet called Zo to help children feel happy, strong, kind and brave, loving and well. The characters Mo & Ko are gender-neutral – to order a gender-specific version, please click HERE.
Select a single book from the ‘Choose an Option‘ dropdown menu to LOOK INSIDE:

Sale!

Welcome to Well-Being – Book C: Feeling Good with Mo and Ko! (1st Class / Ages: 6-7+)

4.9544.55

The Welcome to Well-Being programme is a multi-year programme for children from Junior Infants to First Class (Ages: 4-7+). It is designed to enhance children’s well-being across all dimensions – social, emotional, spiritual, physical and mental. The theme of the programme is that two small, gender-neutral aliens called Mo and Ko arrive from the planet called Zo to help children feel happy, strong, kind and brave, loving and well. The characters Mo & Ko are gender-neutral – to order a gender-specific version, please click HERE.
Select a single book from the ‘Choose an Option‘ dropdown menu to LOOK INSIDE:

Sale!

Welcome to Well-Being: Starter Kit (Lower Primary – Junior Infants to 1st Class / Ages: 4-7+)

89.50140.00

The Welcome to Well-Being programme is a multi-year programme for children from Junior Infants to First Class (Ages: 4-7+). It is designed to enhance children’s well-being across all dimensions – social, emotional, spiritual, physical and mental. The theme of the programme is that two small, gender-neutral aliens called Mo and Ko arrive from the planet called Zo to help children feel happy, strong, kind and brave, loving and well. The characters Mo & Ko are gender-neutral – to order a gender-specific version, please click HERE.

Sale!

Well-Being Check-In Posters

45.00170.00

The new Well-Being Check-In Posters by author Fiona Forman are a series of pairs of A1 Size Laminated Posters (841 x 594 mm) designed to assist children in identifying their mood and then offering them suggested strategies that will help them to improve their mood.

Sale!

Wired for Well-Being: Book A (Secondary – 1st Year / Ages: 12-13)

4.9544.55

Wired for Well-Being aims to introduce young people to skills and strategies from the fields of Positive Psychology and Neuroscience to empower them to become active participants in understanding, creating and maintaining their well-being and resilience. In doing so, it aims to help young people to reach their potential, to flourish and to become thriving citizens.